Hvepse bekæmpelse


Fjernelse af et hvepsebo kan være farligt.

Ved forkert håndtering kan hvepsene føle sig truede og gå til angreb, hvilket for nogle mennesker,

kan være meget farligt hvis de reagerer allergisk.
Kontakt os, så får I fjernet hvepsene professionel og sikkert.

Vi bekæmper alle former, det være sig jordhvepse, murbier, gedehamse eller hvad der nu har slået sig ned ved huset.

Vi giver GARANTI på behandling. Er boet ikke dødt kommer vi igen uden beregning.

BEMÆRK!

Bekæmpelse skal kunne foregå fra jord eller fast underlag, som f.eks garagetag.

    Priser

  • Fjernelse af synligt bo - Bekæmpelse fra jordhøjde kr. 495,-
  • Behandling af skjult bo - Bekæmpelse fra jordhøjde kr. 895,-
  • Behandling af synligt bo - Fra stige el. på loft kr. 895,-
  • Behandling af svært tilgængeligt bo - Stige/loft/teleskopsprøjte kr.1095,-
  • Behandling af hvepse i hæk kr. 895,-
  • Pr. ekstra bo kr. 200,-

Vi giver GARANTI på behandlingen.

BEMÆRK !

Alle priser er inkl. moms.

Frithængende hvepsebo i træ
Frithængende hvepsebo i træ
Almindelig gedehams
Almindelig gedehams
Tysk gedehams
Tysk gedehams
Stor gedehams
Stor gedehams

Bier er en meget vigtig del af naturen og er flere steder truede insekter.

Vi samarbejder med biavlere og viser det sig, når vi kommer ud til en kunde, at det er bier kontakter vi en biavler, hvorefter han kommer og tager bierne med. Pris for dette er kr. 400,-

Jordbier & Humlebier kan det desværre være nødvendige at bekæmpe, hvis de vælger at slå sig ned på uhensigtsmæssige steder. Det kan f.eks. være steder hvor små børn opholder sig el. over soveværelse i hus.
Jordbier er solitære insekter, der graver hver deres hul og lægger deres æg deri.

Det vil ofte være nødvendigt med en genbehandling.

  • Behandling af jordbier - Plæne/indkørsel op til 20/50 m2 kr.1095,-/1295,-

             Genbehandling af jordbier (normalt efter 14 dage) kr. 400,-

Evt. tillæg:

Akut behandling samme dag kr. 200,-

Aften behandling kr. 400,-

Weekend/Helligdags behandling kr. 500,-

Kørsel fra firma:

10 km. kr. 25,- | 25 km. kr. 75,- | 50 km. kr. 200,- | 70 km. kr. 350,- | 90 km. kr. 500,-