Fakta om hvepse


Der findes ca. 5000 arter i hele verden. Hvepse - eller gedehamse som de korrekt hedder, kan være til stor gene, hvis de vælger, at slå sig ned i nærheden af eller i beboelse. Hvepse kan stikke som forsvar. Stikkebrodden er glat, så hvepsen kan trække den ud efter stikket og kan derfor, i modsætning til honningbien, overleve efter at have stukket.

Almindelig gedehams placerer ofte boet i jorden, i eller under udhæng, i hule træer,og hækkebler.
Hvepseboet startes op af dronningen, men så snart de første nye arbejderhvepse er vokset op, overtager de alt arbejdet og dronningen kan fremover koncentrere sig om, kun at lægge æg.
Hvepseboet er bygget af træmasse. Gedehamsen gnaver simpelthen materiale af træer, plankeværk o.lign og blander det med spyt. Boet kan få den flotteste struktur med mange farver, der skyldes det forskellige byggemateriale. Boet er indvendig bygget op af celler celler, hvor æg og larver passes og udvikles.

Hvepse i Danmark

Der findes flere hundrede forskellige arter hvepse (gedehamse) i Danmark.
De forskellige arter kan bl.a. kendes fra hinanden på en eller flere aftegninger i ansigtet.

Nedenstående er de 3 mest almindelige i DK.

Tysk Gedehams er også meget almindelig og bygger også sit bo i jorden som almindelig gedehams, gerne i gamle musehuller eller muldvarpegange, men kan som almindelig gedehams også finde på at bygge bo andre steder.
Tysk gedehams måler 10-19 mm. og er dermed en anelse mindre end almindelig gedehams. Ansigtet har tre små sorte prikker. Boet der er lidt større end almindelig gedehams og kan om efteråret hvor familien er størst rumme op til 3000 individer.

Almindelig Gedehams

Der findes ca. 11 forskellige arter hvepse (gedehamse) i Danmark.
De forskellige arter kan bl.a. kendes fra hinanden på en eller flere aftegninger i ansigtet.

Stor Gedehams er den største gedehams vi har i Danmark. Dette imponerende store og smukke insekt, har tidligere været meget sjælden i Danmark og har kun kunne være at finde i den sydøstlige del af landet. Dette er dog ved at ændre sig, da den de seneste år er set i større og større antal i det meste af landet.

Arbejderne af stor gedehams kan blive op til 2,5 cm. og dronningen over 3,5 cm. Der findes ingen aftegninger i ansigtet.