Dyre ekskrementer


Her er et udvalg af ekskrementer fra de dyr, man oftest finder i og omkring huse i Danmark.

Rotte ekskrementer er

11-16mm lange og 3-5 mm i tykkelsen.

De er afrundede i formen. Farven går fra brune over til helt sorte, afhængig af den føde de spiser.

Mår ekskrementer er

8-10 cm lange og 1-2 cm i tykkelsen. Har den været der i længere tid, finder man ofte et "toilet", hvor ekskrementer efterhånden ophober sig.

Pindsvine ekskrementer er

3-5 cm lange og ca. 1 cm i tykkelsen.

De er sorte og glinsende og ved nærmere eftersyn, ses ofte dele af biller og insekter deri.

Tudse ekskrementer

kan have alle størrelser, da de laver ekskrementer på ca. 1/5 af deres størrelse. De kan ligne pindsvines, men er ofte mere "løse" i det.

Muse ekskrementer er 3-9 mm lange

og 2-3 mm i tykkelsen.

De har form som riskorn eller som nogle beskriver det: "Kommen i ost".