Fakta om mår - Sønderjysk Skadedyrsbekæmpelse

Gå til indhold

Hoved menu:

Fakta om mår

Fakta om dyr
Mår i Danmark
Danmark er nordgrænsen for husmårens udbredelsesområde, og husmåren findes ikke andre steder i Skandinavien.
Husmårens oprindelige levested er klippe- og bjerglandskaber i Sydeuropa, så dens tilpasning til danske forhold, kulturlandskab og ikke mindst parcelhuskvarterer, viser at den er yderst fleksibel og tilpasningsdygtig.
Måren kan blive 40-50 cm, heraf hale på 20-25 cm. og dens vægt er 1- 2 kg.
Husmåren foretrukne føde er smågnavere, fugle og fugleæg, men den tager også frøer, insekter, ådsler og bær.
Et sikkert tegn på mårens tilstedeværelse vil være dens ekskrementer. De er normalt 8-10 cm lange og 1-2 cm tykke, og er som regel snoede og trukket ud i en spids. Indholdet består af hår, fjer og knoglerester. Husmårens ekskrementer lugter stærkt, og den bruger ofte særlige toiletpladser, hvor der kan ligge store mængder ekskrementer.
Dyrene parrer sig i juli-august, men da husmåren har forlænget drægtighed, fødes kuldet på 2-4 unger først i april måned. At husmåren har forlænget drægtighed betyder, at æggene, når de er blevet befrugtede, befinder sig i et hvilestadium i livmoderen, og først sætter sig fast i livmodervæggen for at udvikles i februar-marts måned. Derefter tager fosterudviklingen omkring en måned.
Husmåren er fredet, dog er der en fastsat jagttid, som er fra 1/10 til 31/1. Dvs. den er fredet i den periode, hvor den kan have unger. Måren må gerne bekæmpes i fredningstiden, når den findes i eller ved bygninger, i en afstand af indtil 25 m fra bebyggelse, i indhegnede haver samt på pelsdyrfarme; men man skal selvfølgelig ikke gøre det, hvis man ikke er helt sikker på, at man kan finde og aflive ungerne.
 


 
Sønderjysk Skadedyrsbekæmpelse
Peekline ApS Tlf: 4125 3377
Ahlefeldtvej 5 CVR: 37370967
6200 Aabenraa

Vi bruger kun midler, godkendt af Naturstyrelsen / Miljøministeriet
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu