Fakta om muldvarp og mosegris - Sønderjysk Skadedyrsbekæmpelse

Gå til indhold

Hoved menu:

Fakta om muldvarp og mosegris

Fakta om dyr
Både mosegrise og muldvarpe laver muldskud, og skønt det kan være svært at skelne skuddene, kan de to dyrs aktiviteter om sommeren let skelnes fra hinanden. Medens muldvarpen næsten altid efterlader hullet lukket, er mosegrisens hul (på størrelse med en 5-krone) altid åbent. Mosegrisen laver også adskillige 6-7 cm store lufthuller imellem jordskuddene. Muldvarpen har ingen åbne huller, eller allerhøjst et enkelt i toppen af et muldskud. Mosegrisen  overtager gerne muldvarpens underjordiske gange. Mosegrisen er mest aktiv om dagen hele året rundt, mens muldvarpen er mere nataktiv.
Mosegrisen, der er vegetar (i modsætning til muldvarpen), spiser næsten alle former for rodknolde, blomsterløg og stauder. Den har også forkærlighed for rødderne fra unge bøgehække og unge stikkelsbærbuske. Derudover rødder fra frugttræer, især unge æbletræer. Nedfaldne æbler skal helst fjernes så hurtigt som muligt, for ikke at lokke flere mosegrise til haven.
Muldvarpe og mosegrise i Danmark
I Danmark findes mosegrise i det meste af landet, men forekommer ikke på Lolland-Falster, Møn og Bornholm samt på mindre øer. Muldvarpe er udbredt de fleste steder, både i skove, enge, græsmarker, heder, moser og intensivt dyrkede marker. Den findes dog ikke på mange små og store øer som Læsø, Anholt, Samsø, Møn og Bornholm.
Muldvarpen er et pattedyr i ordenen ægte insektædere. Den skaber gange under jorden, hvor den især lever af regnorme. Muldvarpen anses som regel for et skadedyr i beboelsesområder og marker, men er gavnlig i skove, da den gennemlufter jorden. Den former fra jorden skud, som for mange anses som et irritationsmoment. I marts begynder hannen at søge efter en mage ved at grave lange lige  gange, der kan skabe forbindelse til en huns gangsystem. Hunnen er kun i  brunst i kort tid i løbet af marts og er drægtig  i cirka 4 uger. Kuldet består af 2-6 unger og de forlader reden efter cirka en måned. De unge dyr søger til arealer,  hvor der ikke findes andre muldvarpe. Der er normalt kun  et kuld om året. Muldvarpens maksimale alder er normalt  tre år.


Mosegrisen også folkemunde kendt som vandrotte, er ikke en rotte, men en studsmus. På dansk hedder den stor studsmus. Mosegrisen lever såvel nær vådområder som i mere tørre habitater. I f.eks. frugtplantager kan den forvolde stor skade på unge træer, da den æder rødderne.Den kan yngle fra april til november. På en sæson får  de normalt 4-5 kuld, som i alt svarer til ca. 20 unger. Deres store  formeringspotentiale opvejes af deres relativt korte levetid - en  mosegris bliver højst 15-20 måneder gammel.


 
Sønderjysk Skadedyrsbekæmpelse
Peekline ApS Tlf: 4125 3377
Ahlefeldtvej 5 CVR: 37370967
6200 Aabenraa

Vi bruger kun midler, godkendt af Naturstyrelsen / Miljøministeriet
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu